Spring til indhold
Om FamilieAlliancen

Om Familie Alliancen

FamilieAlliancen er en non-profit organisation stiftet i 2023 og sat i verden med et ønske om at bidrage til at fremme børn, unge og forældres sundhed og trivsel samt reducere social ulighed i forhold til samme.

Vores mission er at blive en samlende enhed for både institutioner, organisationer og fagprofessionelle, der beskæftiger sig med familiens sundhed og trivsel, og for forældre, som søger råd og vejledning og inspiration til det gode forældreskab.

Vi samarbejder med bl.a. kommuner, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og andre NGO’er om at identificere, udvikle og implementere indsatser af sundheds- og trivselsfremmende karakter.

Samskabelse Evidens Tilgængelighed

FamilieAlliancens arbejde bygger på 3 overordnede værdier:

Samskabelse

fordi brugerinvolvering og samarbejder på tværs at fagligheder, professioner og sektorer er nødvendig, når kvalificerede løsninger skal skabes.

Evidens

fordi vi ønsker at være en troværdig samarbejdspartnere og vidensleverandør.

Tilgængelighed

fordi brugbar viden og værktøjer forudsætter, at formidlingen er både vedkommende og forståelig og ikke mindst er tilgængelig der, hvor brugeren færdes.

Hovedkontor

Vi har til huse i et kreativt miljø i Spinderihallerne i Vejle

Medarbejdere og bestyrelse

FamilieAlliancens bestyrelse består af: Michael Stehr Lilhav, medlem og stifter, Annette Friese, forperson, Kristian Toft, næstforperson og Susanne Dahl, medlem. Som direktør er ansat Anette Schulz.

Profiler, medarbejdere og bestyrelse

Samarbejdspartnere