Spring til indhold

Repræsentantskab

FamilieAlliancens repræsentantskab er tværfagligt og tværsektorielt sammensat med henblik på at drage nytte af forskellige perspektiver, viden og ressourcer.

Repræsentantskabet understøtter, at FamilieAlliancen konstant udvikler sig i den retning, der tjener vores formål bedst; f.eks. ved at pege på samfundsmæssige tendenser, som FamilieAlliancen bør beskæftige sig med. Samtidig bidrager repræsentantskabet til at synliggøre FamilieAlliancens virke.

FamilieAlliancens repræsentantskab består af følgende medlemmer:

Karin Møller Villumsen,
antropolog

Kirsten Damkjær,
overlæge

Lene Jensby Lange,
pædagogisk konsulent

Maria Skærven,
digitaliseringsekspert

Mette Køhlert,
ekspert i anvendt filosofi

Rasmus Staugaard Hansen,
specialpædagog

Sara Tvilling,
formand for Aalborg Ungebyråd

Solveig Dalgaard Johansen,
jurist

Tine Jerris,
daglig leder i Social Sundhed, København

Anne Grethe Thede Jensen,
sundhedsplejerske

Bente Brandstrup,
skolecoach

Cecilie Bundgaard,
jordemoder

Ditte Lykke Foss Fjord,
arbejdsmarkedsrådgiver

Dorthe Jensen,
byrådsmedlem

Grethe Bremer,
lærer

Helle Gates,
socialrådgiver

Henriette Hansen,
EU-konsulent

Ida Marie Skov Storm,
sygeplejerske og Ph.d.-studerende

Jane Bang,
uddannelseschef

Mary Apostolaki Johansen,
Direktør