Spring til indhold

Sundhed og trivsel i skolen

Et internationalt samarbejde om sundhedsfremme i skolen.

FamilieAlliancen samarbejder med Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) om at fremme arbejdet med sundhed og trivsel i grundskolen.

I januar 2021 lancerede Europa-Kommissionen en Grønbog med titlen “Fremme af solidaritet og ansvar mellem generationerne”. Formålet med grønbogen er at skabe en europæisk politisk debat om, hvordan man kan foregribe og finde fælles løsninger og nye tilgange i relation til at nå Kommissionens strategiske mål om at øge antallet af sunde leveår i den europæiske befolkning. I Grønbogen fremhæves, at det, vi lærer og oplever i den tidlige barndom, påvirker os resten af livet, og at en “sund” barndom er fremmende for et “sundt” voksenliv. Ud fra dette perspektiv er SHE4AHA (Schools for Health in Europe for Active and Healthy Aging) skabt.

Med i projektet er institutioner fra Danmark, Island, Frankrig, Portugal og Slovenien.

Du kan læse mere om projektet her.

Projektet munder bl.a. ud i en guide, der vil understøtte skoler i at implementere sundhedsfremmende indsatser, et praksiskatalog, hvor fagprofessionelle vil kunne finde konkret inspiration og et policy-katalog indeholdende anbefalinger til policy-makers.

Holdet bag SHE4AHA ved det indledende partnermøde i Bruxelles.

Tirsdag den 12. november 2024 afholdes en national konference i FamilieAlliancens lokaler, hvor projektets resultater præsenteres. Målgruppen for konferencen er fagprofessionelle og politisk/administrative medarbejdere med interesse for arbejdet med sundhed og trivsel i skolen.

Mød Familie Alliancen

Foruden vores egne eksperter og engagerede kolleger har vi samarbejder med en række partnere, som alle hjælper med til at vi går til projekterne med viden og åbent sind.

Medarbejdere

Bestyrelse