Spring til indhold

Profil

Susanne Dahl

Bestyrelsesmedlem

m

Præsentation

Fremme af sundhed og trivsel er en samfundsopgave, hvor FamilieAlliancen kan komme til at spille en helt central rolle i forbindelse med udvikling, implementering og ikke mindst forankring af løsninger – løsninger, som ellers ofte forsvinder, når fondsmidlerne knyttet til de konkrete tiltag ophører.

Jeg er uddannet syge- og sundhedsplejerske og har en master i Sundhedspædagogik. Jeg har undervist på social og sundhedsskolen i Brøndby og har i tæt på 20 år været leder af sundhedsplejeordning i Frederiksberg Kommune. 

Jeg har i mange år været aktiv i Røde Kors – først som formand i lokalafdelingen og nu som næstformand. Mit virke i Røde Kors har givet mig stor indsigt i at facilitere projekter drevet af frivillige. Jeg har endvidere været med til at oprette og drive den fondsstøttede frivillige organisation ”Center for Børneliv”, som i dag er en del af Børns Vilkår.

Mine styrker vedrører organisering samt projekt- og strategiudvikling og altid med et perspektiv, der handler om samskabelse og bæredygtighed.

Livscitat: “Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” (K. E. Løgstrup).

Indtrådt i bestyrelsen den 1. juli 2023. Udtræder den 30. juni 2026.

Mød mine kollegaer

Medarbejdere

Bestyrelse

Kontakt os for mere info

FamilieAlliancen er en non-profit NGO stiftet i 2023 og sat i verden med et ønske om at gøre en positiv forskel for familiens sundhed og trivsel.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.