Spring til indhold

Profil

Kristian Toft

Bestyrelsesnæstforperson

Kristian Toft Bestyrelsesnæstforperson FamilieAlliancen
m

Præsentation

FamilieAlliancen er for mig en mulighed for at bidrage til at udvikle en organisation, som har potentiale til at blive en betydelig spiller i relation til fremme af børn, unge og forældres sundhed og trivsel.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har en række efteruddannelsesforløb bag mig, herunder en Master i Offentlig Ledelse. Jeg har fra 2009 til 2023 været skoleleder – først på Vestre Skole i Skanderborg og siden på Mølleskolen Ry. I dag er jeg ansat som direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Foruden at være næstforperson i FamilieAlliancen er jeg bl.a. medlem af bestyrelsen på Ry højskole og på Skanderborg Gymnasium. Jeg er endvidere formand for kulturskolerådet ”Den Kreative Skole” i Silkeborg og medlem af en række arbejds- og styregrupper nedsat af Kommunernes Landsforening samt af Undervisningsministeriet. Endelig er jeg medlem af Legofondens ”Playfull Schools network”.

Vi lever i et komplekst samfund, hvor livslang læring er en nødvendighed, og hvor udvikling af handlekompetencer og selvberoenhed er en forudsætning for at kunne navigere i en konstant foranderlig verden. Også derfor har jeg i mit professionelle virke stort fokus på relationer, netværk, partnerskaber, kommunikation og samskabende og innovative processor.

Livscitat: “Slå følge med dem, der søger sandheden, men vær på vagt overfor dem, der mener at have fundet den” (Frit oversat efter André Gide).

Indtrådt i bestyrelsen den 1. juli. 2023. Udtræder den 30. juni 2026.

Mød mine kollegaer

Medarbejdere

Bestyrelse

Kontakt os for mere info

FamilieAlliancen er en non-profit NGO stiftet i 2023 og sat i verden med et ønske om at gøre en positiv forskel for familiens sundhed og trivsel.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.