Spring til indhold

PR- og kommunikationspost til bestyrelsen

Foreningen FamilieAlliancen søger en dygtig og engageret PR og kommunikationsekspert med ekspertise inden for sociale medier samt evner inden for mediehåndtering og formidling til at indgå i vores bestyrelse.

FamilieAlliancen er en national almennyttig forening (NGO) med hjemsted i Vejle Kommune, dedikeret til at identificere, udvikle og implementere indsatser af sundheds- og trivselsfremmende karakter. Vi arbejder gennem forskning, rådgivning, vidensformidling, projektudvikling og uddannelsesaktiviteter for at skabe en positiv indvirkning på vores samfund, familier, børn og unge.

Vores ambition er at give alle familier adgang til verificeret viden, værktøjer og indsigter der kan være med til at lette forældrelivet, børnelivet og ungelivet – og helst lige der, hvor behovet opstår og i den version der passer til det enkelte menneske.

Vi er en ny organisation, der allerede er godt på vej med nationale, tværfaglige og samskabende udviklingsprojekter der rækker ind i fremtiden og sigter mod forebyggende adfærd i et sundhedsfremmende perspektiv.

Til at supplere vores bestyrelse inden for de særlige områder, vi gennem vores ambitiøse strategi har fokus på i de kommende år, søger vi tre nye medlemmer som er motiveret af at bistå og styrke vores bestyrelsesarbejde og arbejde i organisationen på de områder, hvor vi gerne vil udvikle og skabe værdi.

Bestyrelsesposten er for 3 år. Vores vedtægter finder du her.

Stilling: PR og kommunikationsekspert i bestyrelsen med fokus på sociale medier (SoMe) og mediehåndtering

Foreningen FamilieAlliancen søger en dygtig og engageret PR og kommunikationsekspert med ekspertise inden for sociale medier samt evner inden for mediehåndtering og formidling til at indgå i vores bestyrelse. Du vil sammen med vores direktion spille en nøglerolle i udviklingen og implementeringen af vores kommunikationsstrategi og hvordan FamilieAlliancen formidler vores budskaber i medierne.

Ansvarsområder sammen med bestyrelse og direktion:

 • Deltage i udvikling og implementering af effektive kommunikationsstrategier med fokus på sociale medier.
 • Dele erfaring med planlægning, udførelse og opfølgning på sociale mediekampagner.
 • Dele erfaring med hvordan vi skaber engagerende og relevant indhold til de sociale mediekampagner.
 • Dele indsigt og erfaring med udvikling af en platform til mediehåndtering og kommunikation ud mod verden.
 • Dele kommunikationserfaring i forhold til udformning og formidling af budskaber til offentligheden.
 • Dele viden og indsigt i hvordan man overvåger og analysere resultater af sociale meideaktiviteter og mediedækning.
 • Deltage aktivt i bestyrelsens møder og bidrage til strategiske beslutninger.

Der er ikke krav om en konkret uddannelsesmæssig baggrund eller arbejdsmæssig baggrund, men der er kompetencer/kvalifikationer, som du med fordel kan bringe i spil, f.eks.:

Kvalifikationer:

 • Relevant uddannelse inden for kommunikation, PR eller lignende.
 • Erfaring med strategisk kommunikationsarbejde, specifikt inden for sociale medier og mediehåndtering.
 • Dybdegående kendskab til populære sociale medieplatforme og trends.
 • Erfaring med AI-systemer og chatGPT.
 • Evne til at formidle klare budskaber til medierne og offentligheden.
 • Stærke skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk og gerne engelsk.
 • Selvstændig og proaktiv med stor passion for kommunikation.

Viden om familie-, børn- og ungeliv er ikke en forudsætning, men interesse for at arbejde med området er. Vigtigere er det, at du har indsigt i PR og kommunikation – og gerne erfaring fra NGO-området.

Praktik:

Der afholdes 7 årlige møder som bestyrelsen deltager i. To virtuelle bestyrelsesmøder af 1 ½ times varighed (aftenmøder). Tre fysiske bestyrelsesmøder i Vejle af forskellig varighed, alt fra 3-6 timer – afhængig af, om der på møderne er sat tid af til at arbejde med særlige temaer gennem workshop (foregår i dagtimerne). En gang om året afholdes der udviklingsseminar over to dage med overnatning et sted i Jylland. Der afholdes desuden generalforsamling i Vejle hver år inden udgangen af maj (dagtimer).

Der kan mellem møderne være brug for, at du yder særlig sparring med vores direktør Anette Schulz. Dette vil typisk foregå virtuelt medmindre andet er aftalt.

Jobbet som bestyrelsesmedlem er ulønnet og båret af et engagement og ønske om, at gøre en forskel for familier, børn og unge. Dog godtgøres transportomkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøderne efter statens takster.

Er det dig vi leder efter, så send os en kort, motiveret ansøgning (max. 1 side) samt dit CV til familiealliancen@kotu.dk mærket ”PR og kommunikationsekspert i bestyrelsen med fokus på sociale medier (SoMe) og mediehåndtering” senest den 8. januar 2024. Vi forventer, at den nye bestyrelse træder sammen første gang på bestyrelsesmøde den 16. april 2024. Samtaler afholdes i januar og vi forventer processen afsluttet medio februar 2024.

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte forperson Annette Friese (mobil 2924 9098) eller direktør Anette Schulz (mobil 5377 1516).

Alle henvendelser og ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og opbevares i henhold til gældende GPDR-regler.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Mød Familie Alliancen

Foruden vores egne eksperter og engagerede kolleger har vi samarbejder med en række partnere, som alle hjælper med til at vi går til projekterne med viden og åbent sind.

Medarbejdere

Bestyrelse